بزرگترين حامي وكلا می تواند قوه قضاييه باشد و بزرگترين حامي قوه قضاييه نيز می توانند وكلا باشند

به دعوت رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز دکتر حسین محمدنبی از جناب آقای دکتر محمدی قائم مقام دادگستری کل استان تهران و تعدادی از معاونین و سرپرستان مجتمع های قضائی تهران به منظور گفتگو در خصوص مسائل مشترک معاضدت قضائی و نیاز دفاتر معاضدت قضائی در مجتمع ها مورد بررسی قرار گرفت.

به دعوت رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز دکتر حسین محمدنبی از جناب آقای دکتر محمدی قائم مقام دادگستری کل استان تهران و تعدادی از معاونین و سرپرستان مجتمع های قضائی تهران به منظور گفتگو در خصوص مسائل مشترک معاضدت قضائی و نیاز دفاتر معاضدت قضائی در مجتمع ها مورد بررسی قرار گرفت و همکاری مشترک سرپرستان محترم مجتمع های قضائی با مسئولین دفاتر معاضدت مورد تاکید قرار گرفت این جلسه در تاریخ ۹۸/۹/۲۶ در کانون وکلای مرکز سالن جلالی نائینی با حضور جناب دکتر عیسی امینی ریاست محترم کانون وکلای مرکز و تعدادی از اعضای محترم هیات مدیره کانون برگزار گردید در این جلسه جناب آقای دکتر امینی و اعضای هیات مدیره نیز در مورد مسائل مشترک و مطالبی ابراز کردند.